Зауваження і пропозиції приймаються на e-mail: malolisovetska_silrada@ukr.net

УКРАЇНА

МАЛОЛИСОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(____ сесія VII скликання)

 

РІШЕННЯ

 

___.10.2016 р.                                                    № _____

 

Про затвердження розміру витрат на

копіювання або друк документів, що

надаються за запитами на інформацію,

та порядку відшкодування цих витрат

 

 

Відповідно до ст. 25  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 “Про затвердження граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”,  Малолисовецька сільська рада,
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію в Малолисовецькій сільській раді, згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами, згідно з додатком 2.

 

3. Затвердити форму рахунку на відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 3.

 

4. Плата за копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що  надаються за запитами на інформацію в Малолисовецькій сільській раді, зараховується на рахунок загального фонду виконавчого комітету Малолисовецької сільської ради, відкритий в органах Державної казначейської служби, на відновлення касових видатків за кодами економічної класифікації.

 

5. Дане рішення набирає чинності з дня опублікування його в засобах масової інформації чи на офіційному сайті Малолисовецької сільської ради.

 

6. Секретарю сільської ради (Мельник Г.А.) забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації чи на офіційному сайті Малолисовецької сільської ради.

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства О.М. Пірник.

 

 

Сільський голова                         Б.В. Свінцицький

Додаток №1

до рішення Малолисовецької

сільської ради від __.10.2016 року

№ _________

 

Порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію в Малолисовецькій сільській раді

 

 

1. Цей Порядок визначає загальні правила та порядок щодо відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Малолисовецькою сільською радою та її виконавчим комітетом за запитами на інформацію,  якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів.

 

2. Порядок розроблений відповідно до ст. 19, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

 

3. Розмір фактичних витрат визначається рішенням сільської ради у межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (додаток 2 до даного рішення сільської ради).

 

4. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку 3 до даного рішення сільської ради.

 

5. При отриманні для виконання запиту на публічну інформацію посадова особа відповідальна за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Малолисовецької сільської ради та її виконавчого комітету (далі-Відповідальна особа), аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу.

 

6. Інформація на запит надається безкоштовно, проте в разі, якщо задоволення запиту на публічну інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк.

 

6.1. При наданні інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

7. Якщо запит на публічну інформацію підлягає задоволенню і для його виконання необхідно виготовлення копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок, Відповідальною особою проводяться такі заходи:

 

7.1. Починаючи з одинадцятої сторінки, підраховується кількість аркушів, які необхідно копіювати або друкувати. За перші 10 сторінок плата не стягується.

 

7.2. Відповідальна особа упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє бухгалтера виконавчого комітету Малолисовецької сільської ради  про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

7.3. Бухгалтер виконавчого комітету Малолисовецької сільської ради здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими відповідно до затверджених рішенням сільської ради норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом, оформляє рахунок за формою затвердженою рішенням сільської ради та передає його відповідальній особі за надання інформації на запит.

 

7.4. Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію та повідомляє запитувачу в письмовій формі (листом або електронною поштою) про необхідність відшкодування таких витрат.

 

8. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, відповідь надається в установлений законом строк.

 

9. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється Відповідальною особою, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту.

 

10. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, Відповідальна особа, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

 

11. Після надходження коштів на рахунок Виконавчого комітету Малолисовецької сільської ради від запитувача інформації, бухгалтер повідомляє відповідальну за розгляд запиту посадову особу про надходження коштів на рахунок.

 

12. Після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, відповідь на запит на інформацію надається не пізніше двох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат.

 

13. Відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

 

14. У разі ненадходження протягом 20 днів документів, що підтверджують повну оплату витрат, запитувачу надсилається інформація про відмову в задоволенні запиту на підставі частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Секретар сільської ради                         Г.А. Мельник

 

 

Додаток 2

до рішення Малолисовецької

сільської ради від __.10.2016 року

№ ______

 

 

 

РОЗМІРИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

1,37 грн. за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)         

2,74 грн. за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)    

4,11 грн. за виготовлення однієї сторінки

 

 

Секретар сільської ради                                 Г.А. Мельник

 

Додаток 3

до рішення Малолисовецької

сільської ради від _.10.2016 року

№ ______

 

 

РАХУНОК

на відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

Надавач послуг: Виконавчий комітет Малолисовецької сільської ради

 

Розрахунковий рахунок:  ___________

 

МФО банку:_________

 

Код ЄДРПОУ: __________

 

Платник:_____________________

___________________________

 

РАХУНОК  № ______

від «_____» ______________ 20__ року

 

№ з/п

Найменування

 

Вартість виготовлення

1 аркуша (без ПДВ), грн.

 

Кількість аркушів, одиниць

 

Ціна (без ПДВ), грн.

 

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Всього до сплати _____________________________________

___________________________________________________

(сума прописом)

Виконавець                  _______________                      __________________    

                                                                           (підпис)                                                                         (посада, ПІБ)

 

Бухгалтер сільської ради                   Г.В. Сікорська