Затверджено

Рішенням 3-ої сесії 7-го скликання

Малолисовецької сільської ради

від 23 грудня 2015 року

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників виконавчого апарату

Малолисовецької сільської ради

 

Положення  про  преміювання працівників  Малолисовецької сільської ради розроблено відповідно до Закону України  «Про оплату праці», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року « 268 «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати праці  працівників  апарату  органів  виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  наказу Міністерства праці України № 77 від 02.10.1996 року «Про умови оплати праці робітників,  зайнятих  обслуговуванням  органів  виконавчої влади,  судів,  органів  прокуратури, державних  податкових інспекцій  та  митної служби».

  •  

1.1.  Дане  положення  вводиться  з  метою   посилення  матеріальної  зацікавленості працівників  сільської  ради  в  результатах  своєї праці,  стимулювання  і  заохочення   ініціативного,  добросовісного  ставлення  до   виконання  службових  обов’язків.

1.2.  Преміювання  працівників  сільської  ради   здійснюється  відповідно  до  їх  особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи,  а  також  до державних і професійних свят  та  ювілейних дат  в  межах  коштів,  передбачених  на  преміювання  у  кошторисі  сільської  ради та  економії коштів  на оплату праці в розмірі,  що не  перевищує  середньомісячну  заробітну плату працівника у  межах  фонду  преміювання,  утвореного у розмірі  не менш як 10 відсотків  посадових окладів та  економії фонду оплати праці.

В разі  економії  фонду  оплати праці  за  півріччя,   за рік працівникам  сільської ради може  бути  виплачена премія  у розмірі, визначеному головою ради.

1.3.  Премії  працівникам  сільської ради  нараховуються при  виконанні  показників  преміювання  щомісячно.  Виплати премії  проводиться одночасно  з виплатою  заробітної плати.

2.Показники і умови преміювання.

2.1.  Основні показники оцінки праці для  преміювання  працівників сільської ради:

Забезпечення  належної  підготовки  матеріалів   на  сесійні  засідання  ради, розпоряджень голови ради.

Належна організація  виконання  рішень  ради,  рекомендацій  постійних комісій.

Належне ведення діловодства, обліку та звітності.

Належне ведення прийому громадян та  якісний, повний і своєчасний розгляд їх звернень.

2.2.  Оцінка праці для  преміювання  всіх інших  працівників  виконавчого апарату сільської ради  ( згідно штатного розпису) проводиться  по показниках, які містяться в положенні про  відділ  та  посадових  інструкціях.

3.Порядок  нарахування  та  виплати  премії.

3.1. Підставою  для  нарахування  премії  працівникам є  розпорядження голови сільської ради на підставі доповідної записки секретаря с/р на ім’я сільського голови.

3.2. В разі  допущення  недоліків в роботі,  працівника позбавляють премії або зменшують її розмір.

Недоліки в роботі  є:

  • передчасне  припинення  роботи  (до закінчення  робочого дня)  без поважної причини;
  • поява на робочому місці у стані алкогольного або  наркотичного сп’яніння, пияцтво на робочому місці;
  • прогул;
  • притягнення до  адміністративної або кримінальної відповідальності

Позбавлення  премії  або зменшення   її   проводять  за той   розрахунковий період,  у якому недолік стався, або  за  той, у якому його виявлено.  При цьому  оформляється із  обов’язковим  зазначенням причин  позбавлення  або  зменшення  розміру  премії.

3.3. Премія  виплачується за фактично  відпрацьований період  в розмірі,  визначеному  керівництвом відповідно до особистого вкладу  працівника  в  загальні  результати роботи.

3.4. Крім того, сільський голова має право використовувати частину економії фонду заробітної плати та перевиконання дохідної частини бюджету в розмірі    100 %  середньомісячної заробітної плати на:

- преміювання працівників по результатах року та в честь ювілейних дат / незалежно від посади/

- преміювання з нагоди  професійних та державних свят;

- надання матеріальної допомоги

 

Додаткові премії сільському голові виплачуються згідно рішення сесії сільської ради

4.  Порядок  внесення  змін до даного  положення.

4.1. Дане положення  може бути  змінено у випадку,  коли  розроблено  нове положення, що  дозволяє   більш   ефективно  вирішувати  питання  стимулювання  працівників  сільської ради.

4.2. Про  введення  в дію  положення  про преміювання, про зміни  і  доповнення до нього працівники  повідомляються не пізніше як  у двотижневий строк до їх підписання.

 

 

Сільський голова

Малолисовецької сільської ради                                                    Б.В.Свінцицький