МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

МАЛОЛИСОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09011, с. Малі Лисівці вул. Центральна,1а, тел.(04568)3-21-45

===================================================================

Р І Ш Е Н Н Я

Засідання 32 сесії 07 скликання Малолисовецької сільської ради від 18.12.2018 року

Про прийняття та затвердження місцевого бюджету Малолисовецької сільської ради Сквирського району Київської області на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Малолисовецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

- доходи _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі 1212500,00 грн., в тому числі доходи загального фонду Малолисовецького сільського бюджету  _1197500,00грн., доходи спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету _15000,00 грн., у тому числі бюджету розвитку  _0,0_ грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _1212500,00грн., в тому числі видатки загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету 1197500,00грн., видатки спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету 15000,00грн.;

- повернення кредитів до _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _0,0 грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0 грн. та повернення кредитів до спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_  гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _0,0_ грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_ грн. та надання кредитів із спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _0,0_ грн., в тому числі загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету 0,0_  грн. та спеціального фонду _Малолисовецького сільського бюджету 0,0_ грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду _Малолисовецького сільського _ бюджету у сумі 0,0 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

-оборотний залишок бюджетних коштів _Малолисовецького сільського бюджету  у розмірі _3500,00 гривень, що становить 3 відсотки загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів _Малолисовецького сільського_ бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1197500,00грн. та спеціальному фонду 15000,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 173641,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді _Малолисовецького сільського_ бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.70 Бюджетного кодексу України щодо Малолисовецького сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені __ст.70___ Бюджетного кодексу України.

5.Установити, що джерелами формування спеціального фонду _Малолисовецького сільського бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені _ст.69-1_ Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  Малолисовецького сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені _ст.69-1_ Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

_ заробітна плата -2111 ;

_ нарахування на заробітну плату -2120;

_ оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2270;

_дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -2280;

_соціальне забезпечення -2700.

8. Положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019_року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

9.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Надати право голові сільської ради, як головному розпоряднику коштів у виняткових випадках видавати розпорядження про перерозподіл кошторисних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів за погодженням постійними депутатськими комісіями з послідуючим затвердженням їх на чергових сесіях сільської ради.

11.Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

12.Контроль по виконанню цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища.

13. Дане рішення набирає чинності  з 1 січня 2019 року.

 

Сільський голова                         Б.В. Свінцицький

с. М. Лисівці

«18» грудня 2018 рік

№01-32-07