РІШЕННЯ

«23»   серпня 2018року                                       №2

        Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від  21.12.2017 року  №22 сесія VІІ скликання «Про  місцевий бюджет  Малолисовецької  сільської  ради на 2018 рік»

           Відповідно до  Бюджетного Кодексу України ,  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про Державний Бюджет України на 2018рік»  Малолисовецька  сільська рада  вирішила:

  1. Зменшити  видатки  загального фонду  по КТКВК  6030 - «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 9000,00грн. в тому числі

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - -5500,00грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- -3500,00грн.

2.Збільшити видатки загального фонду по КТКВК 0150 -«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»» - 9000,00 грн. в тому числі:

КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 9000,00грн.

3.Внести зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017року №22-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2018 рік» та в додаток№2.

4.Контроль по виконанню даного рішення  покласти  на  виконком сільської ради.

       Сільський голова                        Б.В.Свінцицький