МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

МАЛОЛИСОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09011, с. М.Лисівці вул. Центральна,1а, тел.(04568)3-21-45

===================================================================

Р І Ш Е Н Н Я

Засідання 26 сесії 07 скликання Малолисовецької сільської ради від 05.06.2018 року

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

 

         Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Малолисовецька сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на 2019 рік на території Малолисовецької сільської ради такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на майно, який складається з:

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно       додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.

2. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

3. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення Малолисовецької сільської ради:

- від 19.01.2017 № 02-13-07 «Про встановлення плати за землю».

- від 16.02.2016 № 01-04-07 «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території Малолисовецької сільської ради»

- від 19.01.2017 № 01-13-07 «Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням 4-ої сесії 7-го скликання Малолисовецької сільської ради №01-04-07 від 16 лютого 2016 року»

- від 19.01.2017 № 03-13-07 «Про встановлення транспортного податку»

- від 19.01.2017 № 04-13-07 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2017 рік»

4. Дане рішення згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягаю оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та навколишнього середовища (Г.В.Сікорська).

 

 

Сільський голова                                                                        Б.В.Свінцицький

 

с. М.Лисівці

«05»червня 2018 рік

№ 02-26-07

 


Додаток №1

до рішення  сесії

Малолисовецької сільської ради

 від 05.06.2018 року №02-26-07

 

Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

         1. Платники податку

         Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

         2. Об’єкт оподаткування

         Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

         4. Пільги із сплати податку

         Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

         4.1.Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

         а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

         4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.

         4.3.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

         об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

         об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

         5. Ставка податку

         Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатку 1.1 (додається).

         6. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         7. Порядок обчислення суми податку

         Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

         8. Порядок сплати податку

         Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

          9. Строки сплати податку

         Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

            

 

 

Секретар сільської ради                                            Г. А. Мельник


Додаток №1.1

до рішення  сесії

Малолисовецької сільської ради

 від 05.06.2018 року №02-26-07

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

1.Загальні положення

 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі Закону України від 24.12.2015 №909 - VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» та на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

 

2. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти,які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості. згідно п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, згідно пп. 266.2.1. п. 266.2. ст. 266 Податкового кодексу України.

3.2. Не є об'єктом оподаткування, згідно пп. 266.2.2. п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и/об’єкти нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій,статути/положення/ яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті,в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними  організаціями добродійні заклади/притулки, інтернати ,лікарні, тощо/,крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

і/ будівлі дошкільних та загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,що використовуються для надання освітніх послуг

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, згідно п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.Пільги від сплати податку:

4.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується   один раз за кожний базовий податковий/звітний/ період/рік/

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

4.4.2. Встановлюються пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,громадських об»єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів, згідно пп. 266.4.2. п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України.

4.5. Не надаються пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб, згідно пп. 266.4.2. п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, на:

а) об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затверджений рішенням   сільської ради

б) об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку

5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради залежно від місця розташування та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, 1,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  за 1 кв. метр бази оподаткування.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника, згідно пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України, такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  цієї статті   та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті  та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

г) сума податку,обчислена з урахуванням підпунктів «б»  і «в» цього підпункту, розподіляється  контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості

д за наявності у власності платника податку об’єкта/об’єктів/ житлової нерухомості,у тому  числі його частки,що перебуває у власності фізичної та юридичної особи-платника податку,загальна площа якого перевищує 300 кв.м /для квартири/  та/або 500 кв.м /для будинку/,сума податку розрахована  відповідно  до підпунктів «а»- «г» цього підпункту збільшується на 25 000  гривен на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості/його частку /.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості,які перебувають у власності фізичних осіб,здійснюється  контролюючим органом за місцем податкової адреси/місцем реєстрації/ власника такої нерухомості,виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове повідомлення - рішення про сплату  суми податку  надсилаються платнику  податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси/місцем реєстрації/ до 01 липня року, що настає за базовим  податковим/звітним /періодом/роком/

Щодо новоствореного/нововведеного, об’єкта  житлової  або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем проживання/реєстрації/для проведення  звірки даних щодо:

- об’єктів  житлової або нежитлової нерухомості,в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку

- розміру загальної площі об’єктів  житлової  або нежитлової нерухомості,що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою зі сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

7.4 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,а також органи,що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення  податкового/звітного/ кварталу подавати контролюючим органам відомості,необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку,визначеному Кабінетом Міністра  України

7.5 Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем знаходження  об’єкта оподаткування  декларацію за формою,встановленою у порядку,передбаченому статтею 46 цього кодексу,з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально.

Щодо новоствореного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості декларацію юридичною особою-платником податку протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця,в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.Порядок обчислення  сум податку в разі  зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1 У разі переходу  права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до  іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця,в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування,а для нового власника-починаючи з місяця,в якому  виникло право власності

8.2 Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності

9. Порядок та строки сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України

а) фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській  місцевості через каси сільських  рад за квитанцією про прийняття податків.

9.2. Строки сплати податку

9.2.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується :

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Звільняються від оподаткування

10.1. Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.

11. Відповідальність

11. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до сільського бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

Секретар                                                                  Г.А.Мельник


Додаток №2

до рішення  сесії

Малолисовецької сільської ради

 від 05.06.2018 року №02-26-07

 

Елементи транспортного податку

 

         1. Платники податку

         Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

         2. Об’єкт оподаткування

         Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

         4. Ставка податку

         Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

         5. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 267.5-267.8 Податкового кодексу України.

         7.Порядок сплати податку

         Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

         8. Строки сплати податку

         Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар сільської ради                                         Г. А. Мельник

 


Додаток №3

до рішення  сесії

Малолисовецької сільської ради

 від 05.06.2018 року №02-26-07

 

Елементи плати за землю.

 

1.Платники  податку за землю

         1.1.Платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу України.

         1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування

         2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

         2.2.Об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

         Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

4.Ставка податку

         Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

         Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір земельного податку.

5. Пільги із сплати податку

         5.1.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

         5.2.Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

         5.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

         5.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

         5.5.Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України.

         Пільги щодо сплати земельного податку визначені у Додатку 3.1.

6.Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення плати за землю

         Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначенні статтями 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

8. Строки оплати плати за землю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар сільської ради                                           Г. А. Мельник


Додаток №3.1

до рішення  сесії

Малолисовецької сільської ради

від 05.06.2018 року №02-26-07

 

ПЛАТА   ЗА   ЗЕМЛЮ

 

Земельний   податок

 

Платники земельного податку

1.Платниками податку є:

1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2.землекористувачі.

2. Об’єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки ( паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1.Базою оподаткування є :

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку.

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки;

4.2. Ставка податку для сільськогосподарських угідь 1% від їх нормативної грошової оцінки.

4.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форми власності).

4.4 Ставка для земель загального користування 1% від їх нормативної грошової оцінки землі.

4.5 Ставка податку за земельні ділянки ( в межах населеного пункту),зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних громадян - громадян встановлюється у розмірі 0,03 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки.

4.6. Ставка податку для фізичних осіб-громадян для  ріллі 0,3%  від їх нормативної грошової оцінки.

5. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову   оцінку яких не проведено

5.1 Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області .

5.2 Для сільськогосподарських угідь  5 відсотків.

відсотків  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області .

6. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

1.Від сплати податку звільняються:

1.1. Заповідники,у тому числі історико-культурні, національні природні парки, парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

1.2.дослідницькі господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

1.3.органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади,установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

1.4.релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки,освіти,охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

7 Пільги щодо сплати земельного податку фізичних осіб

7.1. Від сплати звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери;

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7.1.6. учасники АТО;

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки,передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0.25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток(паїв)в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій,визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи ( зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю),і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь,на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2.землісільськогосподарських угідь, що перебувають, у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць,які  використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4.  землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Податковий період для плати за землю

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10. Порядок обчислення плати за землю

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.1.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.1.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.1.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.1.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.1.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.1.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строк сплати плати за землю

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.1.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.1.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.1.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.1.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

11.1.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.1.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.1.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Орендна  плата

1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка надана в оренду.

4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем( власником) і орендарем.

5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.1. не може бути меншою  розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки ;

5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті  5.2  у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

6. Плата з суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України.

Індексація нормативної грошової оцінки земель

1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                        Г.А.Мельник

 


 

Додаток №4

до рішення  сесії

Малолисовецької сільської ради

 від 05.06.2018 року №02-26-07

 

Положення про оподаткування єдиним податком

         1. Платники податку

         Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

         а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень;

         б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

         - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

         - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

         Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

 

         2.Ставка податку.

         Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, на один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

-    для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

 

         Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

         3. Податковий  період

         Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

 

         4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

         Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

         Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

 

         5.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники єдиного податку першої і другої груп  подають до контролюючого органу податкову декларацію  платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені  пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 

Секретар сільської ради                                           Г. А. Мельник


МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

МАЛОЛИСОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09011, с. М.Лисівці вул. Центральна,1а, тел.(04568)3-21-45

===================================================================

Р І Ш Е Н Н Я

Засідання 26 сесії 07 скликання Малолисовецької сільської ради від 05.06.2018 року

Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від 21.12.2017 року  №22 сесія VІІ скликання  «Про  місцевий бюджет Малолисовецької сільської  ради на 2018 рік»

Відповідно до  Бюджетного Кодексу України ,  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про Державний Бюджет України на 2018рік» Малолисовецька сільська рада

вирішила:

1. Зменшити  видатки  загального фонду по КТКВК 6030 -«Організація благоустрою   населених пунктів» - 12146,00 грн. в тому числі:

КЕКВ  2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - -12146 грн.00коп.

2.Збільшити  видатки  загального фонду по КТКВК  9770- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 12146,00грн. в тому числі:

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам  державного  управління інших рівнів» - 12146,00грн., а саме (галузь соц.захисту (територ.центр) - 1559,00грн.; галузь культури – 634,00 грн.; галузь відділу освіти – 9953,00грн.)

3.Внести зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017року №22-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2018 рік».

4.Контроль по виконанню даного рішення  покласти  на  виконком сільської ради.

              

         Сільський голова                               Б.В.Свінцицький

 

с. М.Лисівці

«05»червня 2018 рік

№ 01-26-07