РІШЕННЯ

«16»  лютого 2018 року                                                         №1

Про затвердження обсягу і використання вільного

залишку бюджетних коштів загального фонду

сільського бюджету Малолисовецької сільської ради,

який склався станом на 01 січня 2018року.

     Розглянувши пропозиції  комісії з питань планування бюджету та фінансів про використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на підставі офіційного висновку про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, відповідно до ст. 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,частини 4. ст.14, ст.23 ч.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України

Сільська рада вирішила:

   1.Затвердити обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету Малолисовецької сільської ради у сумі  972087,17грн.

     2.  Включити  вільний залишок бюджетних коштів до видаткової частини сільського бюджету Малолисовецької сільської ради на 2018 рік:

Збільшити  видатки загального фонду на суму 422087,17грн. по

    - КТКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 27927,17грн.

              КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) -27927,17грн.

-КТКВК 0150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-             технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної  ради у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад»-5000,00грн.

             КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 5000,00грн.

-КТКВК 7442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»-300000,00грн.

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) -300000,00грн.

-КТКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» - 89160,00грн.

     КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 89160,00грн.

Збільшити видатки спеціального фонду на суму -550000,00грн по

     -КТКВК 7350 «Розробка схем планування та забудови території (містобудівної документації) -550000,00грн.

           КЕКВ 2281 «Дослідженя  і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» -550000,00грн.

      3.Установити  профіцит сільського бюджету  у сумі  550000,00 грн. у тому числі :

       - Загального фонду  бюджету  у сумі  550000,00грн.напрямом використання  якого  визначити  передачу  коштів  із загального  фонду  бюджету  до бюджету  розвитку (спеціального фонду)(додаток №6).

       -Установити   дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі  550000,00грн. джерелом якого  визначити  надходження із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду)(додаток№6)

     4. Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 21.12.2017 року № 22-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2018 рік» та в додатки №3,6,7.

    5.Контроль за виконанням  рішення покласти на виконком сільської ради.

 

        Сільський  голова                                 Б.В.Свінцицький