РІШЕННЯ

«21»   грудня 2017 року                                                      № 1

Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від 23.12.2016 року  №12 сесія VІІ скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької  сільської  ради на 2017 рік»

Відповідно до  Бюджетного Кодексу України , пункту 17 частини першої статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про Державний Бюджет України на 2017 рік» Малолисовецька сільська рада  вирішила:

1.Зменшити  видатки  спеціального фонду  по КТКВК  8800-«Інші субвенції» -   -417081,00грн. в тому числі:

            КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» -  -417081 грн. 00 коп.

 2.Збільшити  видатки  спеціального  фонду  по КТКВК  6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 417081,00грн. в тому числі:                                

                     КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 417081,00грн.

3.Внести зміни до рішення сесії сільської ради  від 23.12.2016року №12-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2017 рік» додаток №2,7

4.Контроль по виконанню даного рішення  покласти  на  виконком сільської ради.

 

                

                 Сільський голова                            Б.В.Свінцицький


Рішення

«21» _грудня_2017_року                                                        №_2_      

Про __Малолисовецький сільський_бюджет на _2018_ рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _1401,9_ тис. грн., в тому числі доходи загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету  _1395,6_тис. грн., доходи спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету _6,3_тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  _0,0_ тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _1401,9_ тис. грн., в тому числі видатки загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету 1395,6_тис. грн., видатки спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету 6,3_тис. гривень;

- повернення кредитів до _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _0,0_ тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_ тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_ тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _0,0_тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_ тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету - _0,0_ тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит _Малолисовецького сільського_ бюджету у сумі _0,0_ тис. грн., в тому числі загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету 0,0_ тис. грн. та спеціального фонду _Малолисовецького сільського бюджету 0,0_тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду _Малолисовецького сільського _ бюджету у сумі 0,0_тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів _Малолисовецького сільського_ бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1395,6_тис. грн. та спеціальному фонду _6,3_тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів _Малолисовецького сільського бюджету  у сумі  _3,5_ тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд _Малолисовецького сільського бюджету у сумі _0,0_ тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду _Малолисовецького сільського_ бюджету на 2018_ рік за їх економічною  структурою: 2111-заробітна плата;

              2120-нарахування на заробітну плату;

              2270-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

              2280-дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм;

              2700-соціальне забезпечення.

 

8. Затвердити в складі видатків Малолисовецького сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  _645,0_ тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу _Малолисовецького сільського бюджету станом на «01_»_січня 2018року у сумі _0,0_тис. гривень.

 

10. Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі _0,0 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу _Малолисовецької сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право _Малолисовецькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів _Малолисовецького сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді _Малолисовецького сільського_ бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені __ст.69__ Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ___ст.70__ Бюджетного кодексу України щодо Малолисовецького сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені __ст.70___ Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду _Малолисовецького сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені _ст.69-1_ Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  Малолисовецького сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені _ст.69-1_ Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду _Малолисовецького сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені _ст.69-1_ Бюджетного кодексу України.

 17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Дане рішення вступає в силу з 1 січня 2018 року.

 

 Сільський голова                            Б.В.Свінцицький

 

Для перегляду повного змісту додатків до рішення завантажте документ

Для перегляду пояснювальної записки завантажте документ