РІШЕННЯ

«07»   листопада 2017 року                                                 № 1

 

Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від 23.12.2016 року  №12 сесія VІІ скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької  сільської  ради на 2017 рік»

 

1.Зменшити  видатки  загального фонду  по КТКВК  6060-«Благоустрій міст, сіл, селищ » -   -18313,00грн. в тому числі:

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  -18313 грн. 00 коп.

2.Збільшити  видатки  загального  фонду  по КТКВК  0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» - 18313,00грн. в тому числі:                                

                     КЕКВ 2111 «Оплата праці» -12138 грн.00 коп.

                     КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» -1175 грн.00 коп.

           КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-5000грн.00коп.

3.Внести зміни до рішення сесії сільської ради  від 23.12.2016року №12-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2017 рік» додаток №2,7

4.Контроль по виконанню даного рішення  покласти  на  виконком сільської ради.

                

                 Сільський голова                            Б.В.Свінцицький