РІШЕННЯ

« 18 »  жовтня 2017року                                                                                                №1

      Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від  23.12.2016 року  №12 сесія VІІ скликання «Про  місцевий бюджет  Малолисовецької сільської  ради на 2017 рік»

          Згідно розпорядження  голови Сквирської райдержадміністрації від 12.10.2017 року №609 «Про внесення змін до районного бюджету Сквирського  району  на 2017 рік» та відповідно статті 108  Бюджетного Кодексу України, розпорядження  Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  та пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про Державний Бюджет України на 2017 рік»  Малолисовецька  сільська рада  вирішила:

       1.  Збільшити дохідну частину загального фонду 41034503 «Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 180 000,00грн.та відповідно збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету  за КТКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій»

              КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування » на суму 180 000,00грн. з передачею коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) та спрямувати кошти на:

      -встановлення  дитячого майданчика в с.Малі Лисовці  Сквирського району Київської області  на суму 90 000,00грн.;

     - встановлення дитячого майданчика  с.Миньківці Сквирського району Київської області на суму 90 000,00грн.  

    2.Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016року №12-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2017 рік» та в додаток №1,2,3,6.

     3.Контроль по виконанню даного рішення  покласти  на  виконком сільської ради та на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

             

     Сільський голова                                    Б.В.Свінцицький


                                             РІШЕННЯ

«18»   жовтня 2017 року                                                      № 2

 

        Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від  23.12.2016 року  №12 сесія VІІ скликання «Про місцевий бюджет  Малолисовецької сільської  ради на 2017 рік»

 

 

Відповідно до  Бюджетного Кодексу України , пункту 17 частини першої статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про Державний Бюджет України на 2017 рік» Малолисовецька сільська рада  вирішила:

1.Зменшити  видатки  загального фонду  по КТКВК  6060-«Благоустрій міст, сіл, селищ » -   -21500,00грн. в тому числі:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  -21500 грн. 00 коп.

2.Збільшити  видатки  загального  фонду  по КТКВК  0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» - 21500,00грн. в тому числі:                                

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн. 00 коп.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-1500грн.00коп.

3.Внести зміни до рішення сесії сільської ради  від 23.12.2016року №12-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2017 рік» додаток №2,7

4.Контроль по виконанню даного рішення  покласти  на  виконком сільської ради.

                

                 Сільський голова                            Б.В.Свінцицький