Р І Ш Е Н Н Я

Засідання 17 сесії 07 скликання Малолисовецької сільської ради від 12.06.2017 року

Про затвердження обсягу і використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету Малолисовецької сільської ради, який склався станом на 01 січня 2017року.

 

Розглянувши пропозиції  комісії з питань планування бюджету та фінансів про використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на підставі офіційного висновку про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, відповідно до ст. 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,частини 4. ст.14, ст.23 ч.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України Малолисовецька  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету Малолисовецької сільської ради у сумі  361902,00грн.

     2.Відповідно до рішення сесії Київської обласної ради від 19.05.2017 року №312-14-VІІ «Про затвердження Програми «Питна вода Київщини на 2017-2020роки»,керуючись статтею 93 Бюджетного кодексу України передачі обсягів міжбюджетних трансфертів до районного бюджету для передачі їх до обласного бюджету Київської області сільська рада вирішила спрямувати кошти на співфінансування реконструкції існуючих водопровідних мереж по вул.Миру,Львівська,Леніна,Радянське Прикарпаття,Дружби народів   в с.Миньківці Сквирського району Кивської області та відповідно збільшити видатки спеціального фонду по КТКВК 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 361902,00грн.

      3.Установити  профіцит сільського бюджету  у сумі  361902,00 грн. у тому числі :

       - Загального фонду  бюджету  у сумі  361902,00грн.напрямом використання  якого  визначити  передачу  коштів  із загального  фонду  бюджету  до бюджету  розвитку (спеціального фонду)(додаток №6).

-Установити   дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі  361902,00грн. джерелом якого  визначити  надходження із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду)(додаток№6)

     4. Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 року № 12-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2017 рік» та в додатки №2,3,5,6.

    5.Контроль за виконанням  рішення покласти на виконком сільської ради.

Сільський голова                                                                    Б.В. Свінцицький

с. М. Лисівці

«12» червня 2017 рік

№ 02-17-07


Р І Ш Е Н Н Я

Засідання 17 сесії 07 скликання Малолисовецької сільської ради від 12.06.2017 року

Про внесення змін до рішення Малолисовецької сільської ради від 23.12.2016 року №01-12-07 «Про прийняття та затвердження місцевого бюджету Малолисовецької сільської ради Сквирського району Київської області на 2017 рік»

Відповідно до рішення сесії Київської обласної ради від 19.05.2017 року №312-14-VІІ «Про затвердження Програми «Питна вода Київщини на 2017-2020роки», керуючись статтею 93 Бюджетного кодексу України передачі обсягів міжбюджетних трансфертів до районного бюджету для передачі їх до обласного бюджету Київської області сільська рада вирішила спрямувати кошти на співфінансування реконструкції існуючих водопровідних мереж по вул. Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби народів в с. Миньківці Сквирського району Київської області та відповідно збільшити видатки спеціального фонду по КТКВК 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 55179,00грн.

Відповідно до  Бюджетного Кодексу України ,  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про Державний Бюджет України на 2017 рік»  Малолисовецька  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити  видатки  загального фонду  по КТКВК  6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»  на суму 14926,00 грн. в тому числі:

КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 14926грн.00коп.

Зменшити видатки спеціального фонду по КТКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл,селищ» на суму 40253,00грн. в тому числі:

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 40253,00грн.

2. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  по КТКВК  8800 –«Інші субвенції» -  14926,00 грн. в тому числі:

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  на суму 14926грн.00коп.(кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)).

Збільшити  видатки  спеціального  фонду  по КТКВК  8800 –«Інші субвенції» на суму 40253,00 грн. в тому числі:

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  на суму  40253грн.00коп

3.Установити  профіцит сільського бюджету у сумі 14926,00грн. у тому числі:

Загального фонду бюджету у сумі 14926,00 грн. напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток№6).

Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 14926,00 грн. джерелом якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток№6).

4.Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016року №12-07 скликання «Про місцевий бюджет Малолисовецької сільської ради на 2017 рік» та в додаток №2,3,5,6.

5.Контроль по виконанню даного рішення покласти на виконком сільської ради.

Сільський голова                                                                    Б.В. Свінцицький

с. М. Лисівці

«12» червня 2017 рік

№ 03-17-07