Р І Ш Е Н Н Я

Засідання 04 сесії 07 скликання Малолисовецької сільської ради від 16.02.2016 року

Про податок на нерухоме майно,

Відмінне від земельної ділянки,

як складової податку на майно на

території Малолисовецької сільської ради

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 10, 12, 266 Податкового кодексу України із змінами відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VIII та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як складової податку на майно на території Малолисовецької сільської ради з 01 січня 2016 року.
  2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток №1).

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

4. Дане рішення згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягаю оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та навколишнього середовища (Г.В.Сікорська).

 

 

Сільський голова                                                                                         Б.В.Свінцицький

 

 

с. М.Лисовці

«16» лютого 2016 рік

№ 01-04-07


Р І Ш Е Н Н Я

четвертої сесії сьомого скликання

 

Про затвердження положення узгоджувальної земельної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування

 

Взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціального-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища (голова комісії Сікорська Г.В.), керуючись п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 158, 159, 160, 161 Земельного Кодексу України:

ВИРІШИЛА:

1. 3атвердити Положення про узгоджувальну комісію Малолисовецької сільської ради по врегулюванню земельних відносин згідно з додатком 1 (додається).

2. Затвердити форму акта Комісії по розгляду земельних спорів згідно з додатком 2 (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільського голови Мельник Г.А.

 

Сільський голова                                                               Б.В.Свінцицький

 

с. М. Лисівці

«16» лютого 2016 рік

№ 03-04-07